Övriga tjänster

Snöröjning, gräsklippning och fastighetsskötsel:

Vi utför snöröjning och sandning åt bl.a Svevia, Köpings kommun, KBAB-service, Volvo powertrain och andra stora och små fastighetsägare.